PlasmaMade Air Cleaners

PlasmaMade Air Cleaners zijn ontwikkeld om ruimtes te ontdoen van verontreinigingen en de aerosolendruk te verlagen.

PLASMAMADE

Table Air Cleaner

Ontdekken
Geschikt voor kleinere ruimtes tot 10m2
PLASMAMADE

Air Cleaner

Geschikt voor grotere (bedrijfs)
ruimtes van 20m2 tot 150m2
Ontdekken